Kierunek Wod-Kan


Wydawca BMP
ISSN 2391-6044
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Gorazda, Katarzyna; Wzorek, Zbigniew; Tarko, Barbara; Kominko, Halyna
Powstaje z popiołu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: nie
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/