Sādhanā / Indian Academy of Sciences


Wariant tytułu Sādhanā
Wydawca Springer India
ISSN 0256-2499
e-ISSN 0973-7677
Impact Factor dla czasopisma 0.393 (od 2012)
0.587 (od 2013)
0.476 (od 2014)
0.349 (od 2015)
0.465 (od 2016)
0.592 (od 2017)
0.769 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
15 (od 2013)
20 (od 2014)
15 (od 2016)
20 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Rao, R.V.; More, K.C; Taler, J.; Ocłoń, P.
Optimal design of Stirling heat engine using an advanced optimization algorithm
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.465
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/