Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej


Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
ISSN 1232-1354
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)

Podserie w tej serii:


Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa


Publikacje w tym tytule: 0

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/