Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa


Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Seria główna Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej


Publikacje w tym tytule: 23
12
następne

Seruga, Wacław
Poszukiwanie równowagi w środowisku mieszkaniowym człowieka
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
Kobylarczyk, Justyna
Problemy jakości życia w nowych zespołach zabudowy mieszkaniowej – wybrane przykłady
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
Maciejowska-Haupt, Patrycja
Kreowanie zrównoważonego środowiska mieszkaniowego – inwestycja w oszczędność
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
Schneider-Skalska, Grażyna
Rozważania o strukturze
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
Kusińska, Elżbieta
Drugie życie budynków przemysłowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
Solska, Małgorzata
Habitat jako społeczno-urbanistyczny system korygujący "chaotyczne życie w chaotycznej przestrzeni"
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
Mizia, Małgorzata
Bastiony wyspiarzy
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2010
Kobylarczyk, Justyna
Analiza wybranych obszarów strefy centralnej niewielkich miast europejskich pod kątem rozwiązań ekologicznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2010
Schneider-Skalska, Grażyna
Zasady projektowania zrównoważonych zespołów mieszkaniowych – rola świadomości i przymusu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2010
Palej, Anna
Dziecko na ulicy – realne niebezpieczeństwa i niebezpieczne mity
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Racoń-Leja, Kinga; Kwiatkowski, Krzysztof
Bezpieczne gimnazjum. Wytyczne programowo-badawcze w oparciu o realizację małopolskiego programu "Szkoła promująca bezpieczeństwo"
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Mizia, Małgorzata
Prywatność i bezpieczeństwo
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Racoń-Leja, Kinga; Kwiatkowski, Krzysztof
Obszary kształtowania bezpiecznego środowiska mieszkalnego w odniesieniu do holenderskiego programu Veilig Wonen
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Solska, Małgorzata
Edukacja – kultura – bezpieczeństwo, czyli – czem skorupka za młodu...
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Homiński, Bartłomiej
Miasta karmiące swych mieszkańców – międzynarodowy ruch Cities Feeding People
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Schneider-Skalska, Grażyna
Bezpieczeństwo jako element jakości środowiska mieszkaniowego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Kobylarczyk, Justyna
Wpływ wieku na ocenę stanu bezpieczeństwa terenów zielonych na przykładzie Przeworska
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Lasiewicz-Sych, Angelika; Bać, Anna; Blada, Magdalena; Gibała, Paulina; Hałabuz, Urszula; Januszewski, Wojciech; Wądołowska, Iwona
Grupa II – Ciemny jasny miś
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
Paprzyca, Krystyna
Forming a new quality of housing environment in 19th c. Housing complexes in Holland
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
Schneider-Skalska, Grażyna
Elementy natury w środowisku mieszkaniowym jako gwarancja dobrego samopoczucia, identyfikacji i bezpieczeństwa
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/