betaJournal of the Balkan Tribological Association


Wydawca SciBulCom Co Ltd.
ISSN 1310-4772
Impact Factor dla czasopisma 0.318 (od 2012)
0.321 (od 2013)
0.443 (od 2014)
0.737 (od 2015)
0 (od 2016)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Ryniewicz, A. M.; Bojko, L.; Madej, T.; Ryniewicz, A.; Pałka, P.
Tribological testing of engine oils
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/