Brazilian Journal of Chemical Engineering


Wydawca Brazilian Society of Chemical Engineering
ISSN 0104-6632
e-ISSN 1678-4383
Impact Factor dla czasopisma 0.894 (od 2012)
0.912 (od 2013)
1.043 (od 2014)
1.061 (od 2015)
1.104 (od 2016)
0.925 (od 2017)
0.79 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
25 (od 2013)
20 (od 2015)
25 (od 2016)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Matras, Zbigniew; Kopiczak, Bartosz
The effect of surfactant and high molecular weight polymer addition on pressure drop reduction in pipe flow
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.104
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/