Journal of Economics and Management : JEM


Wariant tytułu Journal of Economics and Management
Wydawca University of Economics in Katowice
ISSN 1732-1948
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 8 (od 2013)
12 (od 2015)
Ujednolicona punktacja MNiSW 12
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kaczorowska, Anna; Motyka, Sabina; Słoniec, Jolanta
Methodical ICT Project Management
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 12
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/