Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia


Wydawca Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISSN 2450-7741
e-ISSN 2300-4460
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 7 (od 2013)
9 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 9
DOI 10.18276/frfu
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Młynarski, Stanisław
Efektywność eksploatacji i odnowa składników majątku trwałego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 9
Młynarski, Stanisław
Niezawodnościowe i symulacyjne metody zapewnienia efektywności przedsięwzięć produkcyjnych i transportowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 9
Młynarski, Stanisław
Zarządzanie majątkiem trwałym w ujęciu zmian trwałości i niezawodności jego składników
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 9
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/