Problemy Transportu i Logistyki


Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISSN 1644-275X
e-ISSN 2353-3005
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 8 (od 2013)
10 (od 2015)
10 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 10
DOI 10.18276/ptl
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Dudzik, Marek
Metodyka obliczania największego możliwego przyspieszenia ograniczonego warunkiem przyczepności dla pojazdu trakcyjnego na przykładzie pojazdu FLIRT ED 160 frmy Stadler
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
Starowicz, Wiesław
Karta praw pasażera miejskiego transportu zbiorowego
typ: artykuł
Starowicz, Wiesław
Karta praw pasażera miejskiego transportu zbiorowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/