Lubelski Rocznik Pedagogiczny : LRP


Wariant tytułu Lubelski Rocznik Pedagogiczny
Wydawca Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISSN 0137-6136
e-ISSN 2449-8327
Lista MNiSW nie (od 2013)
B (od 2015)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
10 (od 2015)
10 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 10
DOI 10.17951/lrp
Polecane strony internetowe strona www  
strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Piekarski, Marian
Polska "szkoła twórcza" Henryka Rowida: implikacje dla rozwoju zawodowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/