Problemy Profesjologii : półrocznik poświęcony problemom rozwoju zawodowego człowieka


Wariant tytułu Problemy Profesjologii
Wydawca Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy. Uniwersytet Zielonogórski, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
ISSN 1895-197X
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
11 (od 2015)
11 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 11
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Piekarski, Marian
Przydatność zawodowa w kontekście wyzwań rynku edukacji i pracy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/