Monografie Politechniki Krakowskiej. Inżynieria Lądowa = Monographs Cracow University of Technology. Civil Engineering Series


Wariant tytułu Monografie Politechniki Krakowskiej. Inżynieria Lądowa
Wydawca Wydaw. PK
Seria główna Monografie Politechniki Krakowskiej = Monographs of Cracow University of Technology
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Publikacje w tym tytule: 12

Zając, Bogusław
Ścinane połączenia klejone sztywne i podatne pracujące w podwyższonej temperaturze
Typ: książka
Punktacja MNiSW (monografia): 80
Redaktor: Derkowski, Wit
Punktacja MNiSW (redakcja): 20
Data wydania: 2018
Chudyba, Krzysztof
Weryfikacja odporności pożarowej elementów żelbetowych według Eurokodów
Typ: książka
Punktacja MNiSW (monografia): 80
Redaktor: Winnicki, Andrzej
Punktacja MNiSW (redakcja): 20
Data wydania: 2018

Planning and organisation in modern construction – selected aspects
Typ: książka
Redaktor: Radziszewska-Zielina, Elżbieta, Leśniak, Agnieszka
Punktacja MNiSW (redakcja): 20
Data wydania: 2018
Kutut, Vladislavas; Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Śladowski, Grzegorz
Peculiarities of the regeneration of old towns
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Wawrzuta, Paulina
Multi-criteria analysis of formwork systems case study: Columns
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Nowak, Ariel; Sroka, Bartłomiej
Selection of construction technology and a scheme of the organisation of the construction of a complex of multilevel rotating parking facilities
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Lorenc, Augustyn
Metody klasyfikacji produktów jako narzędzia poprawy efektywności kompletacji zamówień typu człowiek do towaru - najnowsze osiągnięcia
Typ: książka
Punktacja MNiSW (monografia): 80
Redaktor: Szarata, Andrzej
Punktacja MNiSW (redakcja): 20
Data wydania: 2018
Pilecka, Elżbieta; Szermer-Zaucha, Renata
Wpływ tektoniki na szkody górnicze
Typ: książka
Punktacja MNiSW (monografia): 80
Redaktor: Tatara, Tadeusz
Punktacja MNiSW (redakcja): 20
Data wydania: 2018
Stryszewska, Teresa
Charakterystyka czynników determinujących trwałość murów ceglanych
Typ: książka
Punktacja MNiSW (monografia): 80
Redaktor: Fiertak, Maria
Punktacja MNiSW (redakcja): 20
Data wydania: 2017
Zima, Krzysztof
Kalkulacja kosztów robót budowlanych z wykorzystaniem technologii BIM
Typ: książka
Punktacja MNiSW (monografia): 80
Redaktor: Plebankiewicz, Edyta
Punktacja MNiSW (redakcja): 20
Data wydania: 2017
Drozd, Wojciech
Badania cech terenu budowy i ich wpływu na bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych przy obiektach nieliniowych
Typ: książka
Punktacja MNiSW (monografia): 80
Redaktor: Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Punktacja MNiSW (redakcja): 20
Data wydania: 2017
Zych, Mariusz
Zarysowanie ścian zbiorników żelbetowych : teoria i projektowanie
Typ: książka
Punktacja MNiSW (monografia): 80
Redaktor: Seruga, Andrzej
Punktacja MNiSW (redakcja): 20
Data wydania: 2017
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/