betaChemistrySelect


Wydawca Wiley
ISSN 2365-6549
Impact Factor dla czasopisma 1.505 (od 2017)
Lista MNiSW nie (od 2016)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2016)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Fitta, Magdalena; Czaja, Paweł; Krupiński, Michał; Lewińska, Gabriela; Szuwarzyński, Michał; Bałanda, Maria
Magnetic properties of bilayer thin film composed of hard and soft ferromagnetic Prussian blue analogues
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: nie
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/