Journal of Engineering Technology : JoET


Wariant tytułu Journal of Engineering Technology
Wydawca American Society for Engineering Education (ASEE)
ISSN 0747-9964
Impact Factor dla czasopisma 0.529 (od 2012)
0.875 (od 2013)
1 (od 2014)
0.5 (od 2015)
0.688 (od 2016)
1.25 (od 2017)
2.533 (od 2018)
3.588 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2013)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2013)
15 (od 2014)
20 (od 2015)
25 (od 2016)
25 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Kowalski, J. S.
Effect of polymorphous transformations of quartz on properties of synthetic moulding sands
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Engineering Technology : JoET
Data wydania: 2017
ISSN: 0747-9964
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.25
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/