Kultura i Historia


Wydawca Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISSN 1642-9826
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 7 (od 2013)
8 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 8
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Lasiewicz-Sych, Angelika
Kreacja miejsc a forma otwarta: problem aktywnej percepcji w architekturze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 8
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/