betaKwartalnik Pedagogiczny


Wydawca Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego
ISSN 0023-5938
Lista MNiSW C (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 10 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Węc, Klaudia
Kliniczna hermeneutyka podejrzeń – topologiczna (bez)graniczność. Śladami Jacquesa Lacana
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: C
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/