betaInformatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska : IAPGOŚ


Wariant tytułu Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska (IAPGOŚ)
Wydawca Lublin University of Technology
ISSN 2083-0157
e-ISSN 2391-6761
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 3 (od 2013)
7 (od 2015)
DOI 10.5604/20830157
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 3

Czajkowski, Krzysztof
Selected problems of evaluation and classification of historical buildings using rough sets
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Suchenia, Anna; Ligęza, Antoni
Anomalie w modelowaniu procesów biznesowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Dechnik, Mirosław; Moskwa, Szczepan
Benchmarking w elektroenergetycznych systemach dystrybucyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/