Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA


Wariant tytułu Przestrzeń Urbanistyka Architektura : PUA
PUA – Przestrzeń-Urbanistyka-Architektura
Wydawca Wydaw. Politechniki Krakowskiej
ISSN 2544-0853
e-ISSN 2544-6630
Lista MNiSW nie (od 2016)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2016)
Polecane strony internetowe w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
strona www  


Publikacje w tym tytule: 60
poprzednie
123

Gyurkovich, Jacek
Uczelnia jako partner dla władz samorządowych i otoczenia gospodarczego w regionie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2017
ISSN: 2544-6630
Celewicz, Piotr
Wybrane zagadnienia dobrych praktyk współpracy środowiska architektów z władzami samorządowymi oraz uczelniami wyższymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2017
ISSN: 2544-6630
Kusińska, Elżbieta
Kształtowanie miejskich przestrzeni publicznych zgodnie z potrzebami lokalnych społeczności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2017
ISSN: 2544-6630
Wijas, Małgorzata; Mochocka, Sylwia; Haupt, Patrycja
Nowy pierwiastek w modelu współpracy fundacja – samorząd – człowiek – biznes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2017
ISSN: 2544-6630
Haupt, Patrycja; Mochocka, Sylwia; Wijas, Małgorzata
Inicjatywy mieszkańców realizowane dzięki współpracy pomiędzy samorządem, uczelnią a środowiskiem gospodarczym – doświadczenia i szanse
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2017
ISSN: 2544-6630
Kobylarczyk, Justyna
Diagnoza funkcjonalno-przestrzenna krakowskich osiedli mieszkaniowych Olsza II i Ugorek jako wynik współpracy uczelnia – samorząd
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2017
ISSN: 2544-6630
Setkowicz, Piotr
Kryzys zaufania. Partycypacja społeczna i podsycanie konfliktów w procesie kształtowania środowiska miejskiego na przykładzie Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2017
ISSN: 2544-6630
Zawada-Pęgiel, Katarzyna
Kształtowanie środowiska miejskiego na przykładzie wielofunkcyjnych zespołów o wiodącej funkcji biurowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2017
ISSN: 2544-6630
Ludwin, Krzysztof
Kolorystyka obiektów architektonicznych i aspekty prawne z tym związane
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2017
ISSN: 2544-6630
Korbel, Wojciech
Uregulowania prawne współczesnego procesu kształtowania przestrzeni publicznych w świetle oczekiwań gminnych władz samorządowych w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2017
ISSN: 2544-6630
Tomecka, Joanna; Korzeniowska, Agata
Przestrzeń publiczna na wsi jako miejsce spotkań na przykładzie województwa podkarpackiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2017
ISSN: 2544-6630
Krempa, Agnieszka; Wolnik, Monika; Zawilińska, Magdalena; Waszczyszyn, Elżbieta
Ochrona historycznej architektury obronnej w stanie ruiny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2017
ISSN: 2544-6630
Złowodzki, Maciej
Funkcja miejsc pracy w rozwoju i dobrobycie miast okresu globalizacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2017
ISSN: 2544-6630
Bednarz, Martyna
Solarcity i Gasometer Simmering: integralne kształtowanie środowiska mieszkaniowego – przykłady austriackie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2017
ISSN: 2544-6630
Schneider-Skalska, Grażyna
Akupunktura urbanistyczna na przykładzie projektów dla Nowego Sącza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2017
ISSN: 2544-6630
Maciejewski, Wojciech F.
Od fizycznej bariery do integratora miasta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2017
ISSN: 2544-6630
Kantarek, Anna Agata; Niemiec, Iwona
Nowy Sącz. Rekreacyjne przedpole miasta u zbiegu rzek
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2017
ISSN: 2544-6630
Huebner, Jarosław
Spekulacje głównym powodem wzrostu wartości nieruchomości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2017
ISSN: 2544-6630
Dulińska, Barbara; Łukasik, Marta
Koncepcja redefinicji alei 29 Listopada i kształtowania przestrzeni publicznej w jej rejonie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2017
ISSN: 2544-6630
Czarny-Piotrowska, Joanna; Zapała, Magdalena; Tyc, Grzegorz
Aleja 29 Listopada w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2017
ISSN: 2544-6630

poprzednie
123© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/