Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA


Wariant tytułu Przestrzeń Urbanistyka Architektura : PUA
PUA – Przestrzeń-Urbanistyka-Architektura
Wydawca Wydaw. Politechniki Krakowskiej
ISSN 2544-0853
e-ISSN 2544-6630
Lista MNiSW nie (od 2016)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2016)
Polecane strony internetowe w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
strona www  


Publikacje w tym tytule: 53
123
następne

Kisiel, Anna
Nieformalne miasta – wyzwania dla architektury społecznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: nie
Petelenz, Małgorzata
Miejsca pamięci w przestrzeni Paryża. Tanatoturystyka
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: nie
Żyła, Michał
Zagadnienie złożoności w teorii architektury końca XX wieku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: nie
Greniuk, Agnieszka
Przemiany w kompozycji Plant Krakowskich na przykładzie Ogrodu Barbakan
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: nie
Ozimek, Agnieszka
Dominanta krajobrazowa – próba parametryzacji pojęcia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: nie
Banach, Daria; Skrzypek, Aleksandra
Problemy gospodarki leśnej w Lasku Wolskim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ząbek, Piotr
Witamy w Europie, czujcie się jak u siebie – przegląd urbanistycznych i architektonicznych rozwiązań z obozów dla imigrantów w Europie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Dudek, Jakub
Współczesna praktyka projektowa – szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi projektowych, w kontekście uwarunkowań przestrzennych miasta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Setkowicz, Piotr
Znowu planujemy Kraków!
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Rodak, Maciej
Dobro publiczne w dobie alienacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Fronczak, Monika
Kształtowanie struktur urbanistycznych na terenach zagrożonych smogiem i zanieczyszczeniem powietrza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Pączek, Anna
Odnowa zabytkowych obszarów miejskich jako odpowiedź na potrzebę zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu tożsamości miejsca. Przypadek Hankou (Chiny)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Wartacz, Agnieszka
Sacrum w „Mieście bez Boga”
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Szpakowska-Loranc, Ernestyna
L’Espace Piranesien
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Wykrota, Aleksandra; Zimnoch, Maria
Vitra. Dobra architektura czy chwyt marketingowy?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Filipowski, Szymon
Skaning laserowy w inwentaryzacji architektonicznej – stosowane rozwiązania i propozycja udoskonalenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Charciarek, Marcin
Formy, detale i współczesne znaczenia polskiej architektury betonowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ząbek, Piotr
Nowe kooperatywne modele mieszkaniowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Paprzyca, Krystyna
Koncepcja rozwoju miasta Oświęcim poprzez ofertę wzrostu walorów kulturowych i użytkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Dudek, Marcin
Strategia dywersyfikacji w polityce przestrzennej Księstwa Luksemburga
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018

123
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/