Journal of Materials Science


Wydawca Springer
ISSN 0022-2461
e-ISSN 1573-4803
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 2210 Engineering: Mechanical Engineering
2211 Engineering: Mechanics of Materials
2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Filipek, Elżbieta; Piz, Mateusz; Dąbrowska, Grażyna; Dulian, Piotr; Karolus, Małgorzata; Zubko, Maciej
New FeVTaO6 compound – synthesis, structure and selected properties
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Materials Science
Data wydania: 2023
ISSN: 1573-4803
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.5
Matysik, Julia; Długosz, Olga; Loureiro, Joana; do Carmo da Silva Pereira, Maria; Banach, Marcin
Multioxide-superoxide dismutase enzyme-nanocomplexes and their antioxidant activity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Materials Science
Data wydania: 2022
ISSN: 1573-4803
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Piz, M.; Dulian, P.; Filipek, E.; Wieczorek-Ciurowa, K.; Kochmanski, P.
Characterization of phases in the V2O5–Yb2O3 system obtained by high-energy ball milling and high-temperature treatment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Materials Science
Data wydania: 2018
ISSN: 1573-4803
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 3.442
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wierzbicka-Miernik, A.; Miernik, K.; Filipek, R.; Szyszkiewicz, K.
Kinetics of intermetallic phase growth and determination of diffusion coefficients in solid-solid-state reaction between Cu and (Sn+1at.%Ni) pads
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Materials Science
Data wydania: 2017
ISSN: 1573-4803
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.993
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/