Obiekty Inżynierskie


Wydawca Media-Pro
ISSN 2080-573X


Publikacje w tym tytule: 1

Domański, Tomasz; Maślak, Mariusz
Miarodajna obliczeniowa nośność sworznia w belkach zespolonych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2009
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/