Mineralogia


Wydawca De Gruyter
ISSN 1899-8291
e-ISSN 1899-8526
Uwagi Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 7 (od 2013)
15 (od 2015)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
DOI 10.1515/mipo
SNIP 0.342 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 1906 Earth and Planetary Sciences: Geochemistry and Petrology
1907 Earth and Planetary Sciences: Geology
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Grela, Agnieszka; Łach, Michał; Bajda, Tomasz; Mikuła, Janusz
Characteristics of sorbent products obtained by the alkaline activation of waste from waste incineration plants
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/