Journal of Environmental Science and Health. Part A, Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering


Wariant tytułu Journal of Environmental Science and Health. Part A, Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering
Wydawca Taylor & Francis
ISSN 1093-4529
e-ISSN 1532-4117
Impact Factor dla czasopisma 1.252 (od 2012)
1.135 (od 2013)
1.164 (od 2014)
1.276 (od 2015)
1.425 (od 2016)
1.561 (od 2017)
1.536 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
20 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
SNIP 0.625 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 2305 Environmental Science: Environmental Engineering
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Wolny-Koładka, Katarzyna A.; Malina, Dagmara K.
Eco-friendly approach to the synthesis of silver nanoparticles and their antibacterial activity against Staphylococcus spp. and Escherichia coli
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.536
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wolny-Koładka, Katarzyna A.; Malina, Dagmara K.
Silver nanoparticles toxicity against airborne strains of Staphylococcus spp.
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.561
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Balcerzak, Wojciech; Bąk, Joanna; Grabowski, Zbigniew
Management of sludges in Poland. Plasma technology - new ways for sludges
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2008
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/