betaJournal of Environmental Science and Health. Part A, Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering


Wariant tytułu Journal of Environmental Science and Health. Part A, Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering
Wydawca Taylor & Francis
ISSN 1093-4529
e-ISSN 1532-4117
Impact Factor dla czasopisma 1.252 (od 2012)
1.135 (od 2013)
1.164 (od 2014)
1.276 (od 2015)
1.425 (od 2016)
Lista MNiSW A (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Wolny-Koładka, Katarzyna A.; Malina, Dagmara K.
Silver nanoparticles toxicity against airborne strains of Staphylococcus spp.
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.425
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/