betaAdvances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology


Wydawca IOP Publishing
ISSN 2043-6254
e-ISSN 2043-6262
Impact Factor dla czasopisma 1.581 (od 2015)
Lista MNiSW A (od 2016)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2016)
DOI 10.1088/issn.2043-6262
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pluta, K.; Tryba, A. M.; Malina, D.; Sobczak-Kupiec, A.
Red tea leaves infusion as a reducing and stabilizing agent in silver nanoparticles synthesis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.581
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/