Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie


Wydawca "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe
ISSN 2353-2734
Lista MNiSW nie (od 2013)
B (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
3 (od 2015)
3 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 3
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Łakomy, Katarzyna; Steuer-Jurek, Anna
Układy dworsko-folwarczne w ich kształcie w 2. połowie XIX i z początku XX wieku w krajobrazie współczesnego miasta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 3
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/