Journal of Polish-Brazilian Science and Technology


Wydawca Institute of Aviation Scientific Publications
ISSN 2450-582X
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Szubartowski, D.; Ganczarski, A.
Problems of modeling of FGM interface under thermal loading
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2016
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/