Bulletin of the Australian Mathematical Society


Wydawca Cambridge University Press
ISSN 0004-9727
e-ISSN 1755-1633
Uwagi Instytucja sprawcza: Australian Mathematical Publishing Association
Impact Factor dla czasopisma 0.48 (od 2012)
0.483 (od 2013)
0.536 (od 2014)
0.566 (od 2015)
0.548 (od 2016)
0.482 (od 2017)
0.592 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2013)
20 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
SNIP 0.866 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 2600 Mathematics: General Mathematics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Martín-Peinador, Elena; Plichko, Anatolij; Tarieladze, Vaja
Compatible locally convex topologies on normed spaces: cardinality aspects
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.482
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/