Chaos : an interdisciplinary journal of nonlinear science


Wariant tytułu Chaos
Wydawca American Institute of Physics (AIP)
ISSN 1054-1500
e-ISSN 1089-7682
Impact Factor dla czasopisma 2.188 (od 2012)
1.761 (od 2013)
1.954 (od 2014)
2.049 (od 2015)
2.283 (od 2016)
2.415 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 40 (od 2012)
45 (od 2013)
40 (od 2014)
45 (od 2015)
40 (od 2016)
SNIP 0.829 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 2604 Mathematics: Applied Mathematics
2610 Mathematics: Mathematical Physics
3100 Physics and Astronomy: General Physics and Astronomy
3109 Physics and Astronomy: Statistical and Nonlinear Physics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Drożdż, Stanisław; Gębarowski, Robert; Minati, Ludovico; Oświęcimka, Paweł; Wątorek, Marcin
Bitcoin market route to maturity? Evidence from return fluctuations, temporal correlations and multiscaling effects
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 2.415
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Minati, Ludovico; Frasca, Mattia; Oświęcimka, Paweł; Faes, Luca; Drożdż, Stanisław
Atypical transistor-based chaotic oscillators: Design, realization, and diversity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 2.415
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/