betaFibres & Textiles in Eastern Europe


Wydawca Institute of Biopolymers and Chemical Fibres (Łodź)
ISSN 1230-3666
Impact Factor dla czasopisma 0.801 (od 2012)
0.541 (od 2013)
0.667 (od 2014)
0.566 (od 2015)
0.626 (od 2016)
0.577 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2013)
20 (od 2014)
25 (od 2015)
DOI 10.5604/12303666
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Kowalski, Krzysztof; Karbowski, Krzysztof; Kłonowska, Magdalena; Ilska, Anita; Sujka, Witold; Tyczyńska, Magdalena; Włodarczyk, Błażej; Kowalski, Tomasz Marek
Influence of a compression garment on average and local changes in unit pressure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 0.626
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/