The Journal of Adhesion


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 0021-8464
e-ISSN 1545-5823
Impact Factor dla czasopisma 0.857 (od 2012)
0.897 (od 2013)
1.417 (od 2014)
1.409 (od 2015)
1.628 (od 2016)
1.936 (od 2017)
2.366 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2013)
25 (od 2015)
25 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
SNIP 1.345 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 1600 Chemistry: General Chemistry
2211 Engineering: Mechanics of Materials
2505 Materials Science: Materials Chemistry
2508 Materials Science: Surfaces, Coatings and Films
3110 Physics and Astronomy: Surfaces and Interfaces
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pulit-Prociak, Jolanta; Kabat, Małgorzta; Chwastowsk, Jarosław; Staroń, Anita; Staroń, Paweł; Węgrzyn, Ewelina; Bąk, Szymon; Banach, Marcin
A phenol-formaldehyde resin loaded with in situ synthesised silver nanoparticles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 2.366
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/