Cistercienser Chronik


Wydawca Zisterzienser in Mehrerau
ISSN 0379-8291
Lista MNiSW C (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 10 (od 2013)
Ujednolicona Lista MNiSW C
Ujednolicona punktacja MNiSW 10
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Bojęś-Białasik, Anna; Zdanek, Maciej
Zisterzienserforschung in Polen nach dem Zweiten Weltkrieg : Geschichte und Institutionen
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: C
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/