Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych = Safety Engineering of Anthropogenic Objects


Wariant tytułu Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
Wydawca Wydaw. Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
ISSN 2450-1859
e-ISSN 2450-8721
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2014)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2014)
1 (od 2017)
70 (od 2019)
140 (od 2023)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 6

Romańska-Zapała, Anna; Dudzik, Marek; Kuc, Sabina
A neural network for monitoring and characterization of buildings
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych = Safety Engineering of Anthropogenic Objects
Data wydania: 2023
ISSN: 2450-8721
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Maslak, Mariusz; Pazdanowski, Michał
Remaining service time prediction for corroded shell of a steel tank used for liquid petroleum fuels storage
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych = Safety Engineering of Anthropogenic Objects
Data wydania: 2023
ISSN: 2450-8721
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Fedorczak-Cisak, Małgorzata
A model for improving the energy efficiency of historic buildings with environmental and comfort considerations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych = Safety Engineering of Anthropogenic Objects
Data wydania: 2023
ISSN: 2450-8721
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Plebankiewicz, Edyta
The role of public procurement in implementing the circular economy in construction
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych = Safety Engineering of Anthropogenic Objects
Data wydania: 2022
ISSN: 2450-8721
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Szafarczyk, Anna
Identyfikacja obszarów osuwiskowych w rejonie Jeziora Mucharskiego w aspekcie bezpieczeństwa zapory Świnna Poręba
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych = Safety Engineering of Anthropogenic Objects
Data wydania: 2019
ISSN: 2450-8721
Gwóźdź-Lasoń, Monika
Odpady kopalniane jako wytrzymały grunt antropogeniczny wykorzystywany w nowoczesnych konstrukcjach geotechnicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych = Safety Engineering of Anthropogenic Objects
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-8721
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 1
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/