betaInżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych = Safety Engineering of Anthropogenic Objects


Wariant tytułu Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
Wydawca Wydaw. Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
ISSN 2450-1859
e-ISSN 2450-8721
Lista MNiSW nie (od 2014)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2014)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 0

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/