Complexity


Wydawca Hindawi
ISSN 1076-2787
e-ISSN 1099-0526
Impact Factor dla czasopisma 1.333 (od 2012)
1.029 (od 2013)
1.041 (od 2014)
3.514 (od 2015)
4.621 (od 2016)
1.829 (od 2017)
2.591 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2016)
35 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 35
DOI 10.1155/8503
SNIP 0.591 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 1000 : Multidisciplinary
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Drożdż, Stanisław; Kowalski, Rafał; Oświęcimka, Paweł; Rak, Rafał; Gębarowski, Robert
Dynamical variety of shapes in financial multifractality
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 2.591
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Juszczyk, Michał; Leśniak, Agnieszka; Zima, Krzysztof
ANN based approach for estimation of construction costs of sports fields
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 2.591
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/