Tehnički Vjesnik = Technical Gazette


Wydawca Strojarski Fakultet u Slavonskom Brodu

Elektrotehnički Fakultet u Osijeku

Građevinski Fakultet u Osijeku
ISSN 1330-3651
e-ISSN 1848-6339
Impact Factor dla czasopisma 0.601 (od 2012)
0.615 (od 2013)
0.579 (od 2014)
0.464 (od 2015)
0.723 (od 2016)
0.686 (od 2017)
0.644 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2013)
15 (od 2014)
20 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
DOI 10.17559/TV
SNIP 0.69 (od 2018)
Klasyfikacja ASJC 2200 Engineering: General Engineering
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Noga, Marcin
Application of VNT turbocharger in spark ignition engine with additional expansion of exhaust gases
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.644
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Krajewska-Śpiewak, Joanna; Gawlik, Józef; Piekoszewski, Witold; Stachura, Krzysztof
Identification of residual stresses in a surface layer of Ti6AL4V and inconel 718 after process of peripheral milling
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.644
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/