Systemy Logistyczne Wojsk


Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna
ISSN 1508-5430
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 7


Publikacje w tym tytule: 1

Wyraz, Elżbieta; Lorenc, Augustyn
Cargos location monitoring systems in intermodal transport
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/