Advances in Materials Science and Engineering


Wydawca Hindawi
ISSN 1687-8434
e-ISSN 1687-8442
Impact Factor dla czasopisma 0.5 (od 2012)
0.897 (od 2013)
0.744 (od 2014)
1.01 (od 2015)
1.299 (od 2016)
1.372 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2013)
20 (od 2014)
15 (od 2015)
20 (od 2016)
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
SNIP 0.686 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 2200 Engineering: General Engineering
2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Drozd, Wojciech; Leśniak, Agnieszka; Zaworski, Sebastian
Construction time of three wall types made of locally sourced materials: a comparative study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 20
Impact Factor: 1.372
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak




© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/