Advances in Materials Science and Engineering


Wydawca Hindawi
ISSN 1687-8434
e-ISSN 1687-8442
Impact Factor dla czasopisma 0.5 (od 2012)
0.897 (od 2013)
0.744 (od 2014)
1.01 (od 2015)
1.299 (od 2016)
1.372 (od 2017)
1.399 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2013)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2013)
20 (od 2014)
15 (od 2015)
20 (od 2016)
20 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Klasyfikacja ASJC 2200 Engineering: General Engineering
2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Drozd, Wojciech; Leśniak, Agnieszka; Zaworski, Sebastian
Construction time of three wall types made of locally sourced materials: a comparative study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Advances in Materials Science and Engineering
Data wydania: 2018
ISSN: 1687-8442
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.399
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/