Journal of Algebra and Its Applications


Wydawca World Scientific Publishing
ISSN 0219-4988
e-ISSN 1793-6829
Impact Factor dla czasopisma 0.342 (od 2012)
0.373 (od 2013)
0.446 (od 2014)
0.365 (od 2015)
0.489 (od 2016)
0.6 (od 2017)
0.596 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2014)
15 (od 2016)
20 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
SNIP 0.906 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 2602 Mathematics: Algebra and Number Theory
2604 Mathematics: Applied Mathematics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Al Khalaf, Ahmad; Artemovych, Orest D.; Taha, Iman
Derivations in differentially prime rings
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.596
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Al Khalaf, Ahmad; Artemovych, Orest D.; Taha, Iman
Rings with simple Lie rings of Lie and Jordan derivations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.596
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/