Foundations of Civil and Environmental Engineering


Wydawca Publishing House of Poznan University of Technology
ISSN 1642-9303
Lista MNiSW nie (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Grabacki, Jan; Jurczak-Broszko, Iwona
On geometry of porous medium
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/