The European Physical Journal E : soft matter and biological physics


Wariant tytułu The European Physical Journal E
Wydawca Springer
ISSN 1292-8941
e-ISSN 1292-895X
Impact Factor dla czasopisma 1.824 (od 2012)
2.183 (od 2013)
1.757 (od 2014)
1.625 (od 2015)
1.464 (od 2016)
1.802 (od 2017)
1.686 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2015)
30 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 30
SNIP 0.746 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 1304 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biophysics
1305 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biotechnology
1600 Chemistry: General Chemistry
2500 Materials Science: General Materials Science
3110 Physics and Astronomy: Surfaces and Interfaces
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Chrzanowska, Agnieszka
Comment on the diffusion properties presented in “Temporal and structural characteristics of a two-dimensional gas of hard needles”
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 1.824
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/