betaFizyka Budowli w Teorii i Praktyce = Building Physics in Theory and Practice


Wariant tytułu Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
Wydawca Instytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm S.C.
ISSN 1734-4891
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 0

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/