Filo-Sofija


Wydawca Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
ISSN 1642-3267
Lista MNiSW B (od 2012)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 7 (od 2012)
7 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 7
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Lenartowicz, J.-Krzysztof
Od "katedry gotyckiej za stacyę kolei żelaznej" do "niewypowiadalnej nieobecnosci"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/