Inorganic Chemistry Communications


Wydawca Elsevier
ISSN 1387-7003
e-ISSN 1879-0259
Impact Factor dla czasopisma 2.016 (od 2012)
2.062 (od 2013)
1.777 (od 2014)
1.762 (od 2015)
1.64 (od 2016)
1.81 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2016)
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
SNIP 0.474 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 1604 Chemistry: Inorganic Chemistry
1606 Chemistry: Physical and Theoretical Chemistry
2505 Materials Science: Materials Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pamin, K.; Prończuk, M.; Basąg, S.; Kubiak, W.; Sojka, Z.; Połtowicz, J.
A new hybrid porphyrin-heteropolyacid material: Synthesis, characterization and investigation as catalyst in Baeyer–Villiger oxidation. Synergistic effect
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 25
Impact Factor: 1.762
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/