Open Geosciences


Wydawca De Gruyter
ISSN 2391-5447
Impact Factor dla czasopisma 0.475 (od 2016)
0.696 (od 2017)
0.788 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2013)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2013)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
Klasyfikacja ASJC 1900 Earth and Planetary Sciences: General Earth and Planetary Sciences
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Olek, Bartłomiej; Dobak, Paweł; Gaszyńska-Freiwald, Grażyna
Sensitivity evaluation of Krakowiec clay based on time-dependent behavior
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Geosciences
Data wydania: 2018
ISSN: 2391-5447
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.788
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kogut, Janusz P.; Pilecka, Elżbieta; Szwarkowski, Dariusz
Analysis of landslide effects along a road located in the Carpathian flysch
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Geosciences
Data wydania: 2018
ISSN: 2391-5447
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.788
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/