Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo


Wydawca Wydaw. Politechniki Częstochowskiej
ISSN 0860-7214
Seria główna Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej
Lista MNiSW B (od 2012)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 1 (od 2012)
2 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 8
DOI 10.17512/znb
Wersja pierwotna tytułu drukowana
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 3

Kafel, Katarzyna; Leśniak, Agnieszka
Wybór metody wzmocnienia słupów murowanych w obiektach zabytkowych z wykorzystaniem syntetycznego wskaźnika oceny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Górka, Monika; Leśniak, Agnieszka
Systemy fasad aluminiowo-szklanych i ich ocena wielokryterialna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Podhalański, Bogusław; Podhalański, Adam
House on the outcrop of a mine - architectural form versus structural design conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/