Structure and Environment


Wydawca Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
ISSN 2081-1500
Lista MNiSW B (od 2012)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 2 (od 2012)
3 (od 2013)
9 (od 2015)
9 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 9
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Wolski, Bogdan; Toś, Cezary
The statistical models for interpreting the results of parcels area verification in integrated administration and control system IACS
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/