Biotechnology Progress


Wydawca Wiley
ISSN 8756-7938
e-ISSN 1520-6033
Impact Factor dla czasopisma 1.853 (od 2012)
1.883 (od 2013)
2.149 (od 2014)
2.167 (od 2015)
1.986 (od 2016)
1.947 (od 2017)
2.406 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2012)
30 (od 2013)
30 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 30
SNIP 0.785 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 1305 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biotechnology
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Skoneczny, Szymon
Mathematical modeling and simulation of a two-phase fluidized-bed bioreactor with an external aerator
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 2.406
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/