IEEE Transactions on Plasma Science


Wydawca IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society
ISSN 0093-3813
e-ISSN 1939-9375
Impact Factor dla czasopisma 0.868 (od 2012)
0.95 (od 2013)
1.101 (od 2014)
0.958 (od 2015)
1.052 (od 2016)
1.253 (od 2017)
1.325 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
20 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
SNIP 1.055 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 3104 Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics
3106 Physics and Astronomy: Nuclear and High Energy Physics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  
strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Riva, M.; Kantor, R. et al.
High-priority prototype testing in support of system-level design development of the ITER radial neutron camera
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.325
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/