Focus : the journal of planning practice and education


Wariant tytułu Focus : the journal of planning practice & education
Wydawca Department of City & Regional Planning at Cal Poly (San Luis Obispo)
ISSN 1549-3776
Lista MNiSW nie (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2012)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Samuels, Ivor; Kantarek, Anna Agata
Streets are not enough: the introverted block as a neglected type
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: nie
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/