Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia


Wydawca Wydawnictwo SGGW
ISSN 1644-0757
e-ISSN 2450-047X
Lista MNiSW B (od 2009)
B (od 2017)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2009)
9 (od 2010)
10 (od 2013)
15 (od 2015)
15 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Słoniec, Jolanta; Sabina, Motyka; Kaczorowska, Anna
Generations of the development of IT outsourcing in Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/