Communications in Computational Physics


Wydawca Hong Kong Global Science Press
ISSN 1815-2406
e-ISSN 1991-7120
Impact Factor dla czasopisma 1.863 (od 2012)
1.775 (od 2013)
1.943 (od 2014)
1.778 (od 2015)
2.004 (od 2016)
1.762 (od 2017)
1.813 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2013)
30 (od 2014)
35 (od 2015)
30 (od 2016)
35 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 35
SNIP 1.042 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 3101 Physics and Astronomy: Physics and Astronomy (miscellaneous)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Kycia, R. A.; Turnau, J.; Chwastowski, J. J.; Staszewski, R.; Trzebiński, M.
The adaptive Monte Carlo toolbox for phase space integration and generation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 35
Impact Factor: 1.813
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kycia, R. A.; Chwastowski, J.; Staszewski, R.; Turnau, J.
GenEx: a simple generator structure for exclusive processes in high energy collisions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 35
Impact Factor: 1.813
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/