Communications in Computational Physics


Wydawca Hong Kong Global Science Press
ISSN 1815-2406
e-ISSN 1991-7120
Impact Factor dla czasopisma 1.863 (od 2012)
1.775 (od 2013)
1.943 (od 2014)
1.778 (od 2015)
2.004 (od 2016)
1.762 (od 2017)
1.813 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2013)
30 (od 2014)
35 (od 2015)
30 (od 2016)
35 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 35
Klasyfikacja ASJC 3101 Physics and Astronomy: Physics and Astronomy (miscellaneous)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Kycia, R. A.; Turnau, J.; Chwastowski, J. J.; Staszewski, R.; Trzebiński, M.
The adaptive Monte Carlo toolbox for phase space integration and generation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Communications in Computational Physics
Data wydania: 2019
ISSN: 1991-7120
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 1.813
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kycia, R. A.; Chwastowski, J.; Staszewski, R.; Turnau, J.
GenEx: a simple generator structure for exclusive processes in high energy collisions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Communications in Computational Physics
Data wydania: 2018
ISSN: 1991-7120
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 1.813
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/